Test pochyleniowy, Tilt test - Lublin

Diagnostyka zasłabnięć i utrat przytomności.

Test pionizacyjny, tilt-test

Zasłabnięcia, omdlenia, utraty przytomności

Test pionizacyjny (tilt-test) jest podstawowym badaniem w diagnostyce omdleń i zasłabnięć.

Na podstawie testu można określić reakcję układu krążenia (serca i naczyń krwionośnych) na długotrwałe przebywanie w nieruchomej pozycji stojącej oraz siedzącej.

Badanie umożliwia rozpoznanie zespołu wazowagalnego, który może stanowić przyczynę omdleń.

 

l

Przygotowanie do badania (test pochyleniowy, tilt-test)

Pacjent powinien posiadać pełną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia.
U osób Powyżej 40 roku życia wymagane jest wcześniejsze wykonanie USG Doppler tętnic szyjnych.
Do badania pacjent przychodzi na czczo i bez leków, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Przeciwwskazania do wykonania testu:

 • Ciąża  Udar mózgu w ciągu 3 miesięcy
 • Świeży zawał serca
 • Niestabilna dusznica bolesna 
 • Niewyrównane nadciśnienie tętnicze (>180/100 mmHg)
 •  Istotna niestabilność kręgosłupa szyjngeo
 • Zaawansowana niewydolność krążenia (NYHA III, NYHA IV)
 • Istotne zwężenia w tętnicach szyjnych
s

Przebieg badania:

 • Po 20-30minutowym okresie leżenia pionizuje się pacjenta do kąta 60 stopni.
 • Przez cały czas badania monitoruje się EKG, ciśnienie tętnicze krwi oraz saturację.
 • Zmiany pozycji ciała dokonuje się przy pomocy stołu uchylnego z podpórką na stopy.
 • Pacjent zabezpieczony jest przed upadkiem pasami przed upadkiem.
 • W trakcie badania jest zachowana cisza oraz zostaje przygaszone światło

Etapy badania (test pochyleniowy, tilt-test)

 • 1 etap – 15-30 min okres leżenia
 • 2 etap – 15-40 min pionizacji w zależności od zastosowanego protokołu badania 
 • 3 etap – kolejne 15 min pionizacji + ew. prowokacja Nitrogliceryną
 • 4 etap – powrót do pozycji leżącej, 15 minutowy okres leżenia celem normalizacji wszystkich parametrów oraz samopoczucia pacjenta.

Powikłania badania (test pochyleniowy, tilt-test):

 • Jest to badanie bezpieczne.
 • W czasie badania może wystąpić oczekiwane zasłabnięcie czy utrata przytomności, co pozwala na postawienie rozpoznania
i

Zalecenia dla pacjentów z rozpoznanym zespołem wazowagalnym.

 • Unikanie pozostawania w długotrwałych nieruchomych pozycjach
 • Zwiększenie podaży płynów wypijanych do ok. 2,5-3 l/dobę.
 • Unikanie leków i płynów moczopędnych np. mocna kawa, mocna herbata, piwo, środki przeczyszczające
 • Systematyczna aktywność fizyczna (spacery, jazda na rowerze, pływanie, taniec, aerobik). Unikanie ćwiczeń siłowych (podnoszenie ciężarów).

Cena badania

150zł

Masz pytanie? Chcesz umówić badanie? Czekamy na Twoją wiadomość:

6 + 5 =