Zakochaj się w Elkardii

Poznaj szczegóły akcji promocyjnej!

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE OBJĘTE PROMOCJĄ:

KARDIOLOGIA
1. Kardiologia podstawowa:
– symultaniczny pomiar ciśnienia tętniczego krwi na obu ramionach (RR)
– spoczynkowe badanie elektrokardiograficzne (EKG)
– konsultacja lekarska (KONSULTACJA)
2. Kardiologia rozszerzona:
– symultaniczny pomiar ciśnienia tętniczego krwi na obu ramionach (RR)
– spoczynkowe badanie elektrokardiograficzne (EKG)
– badanie echokardiograficzne (ECHO SERCA)
– konsultacja lekarska (KONSULTACJA)
3. Kardiologia pełna:
– symultaniczny pomiar ciśnienia tętniczego krwi na obu ramionach (RR)
– spoczynkowe badanie elektrokardiograficzne (EKG)
– badanie echokardiograficzne (ECHO SERCA)
– konsultacja lekarska (KONSULTACJA)
– próbę wysiłkową (PRÓBA WYSIŁKOWA)

DIETETYKA
– profesjonalna analiza masy ciała
– profesjonalna porada dietetyka z pełną analizą masy ciała – profesjonalna porada dietetyka

RADIOLOGIA – USG:
– USG piersi
– USG tarczycy
– USG jamy brzusznej
– USG ślinianek 80zł

CHIRURGIA NACZYNIOWA:
– konsultacja chirurga naczyniowego z EKG
– konsultacja chirurga naczyniowego z EKG i USG Doppler żył 1 kończyny
– konsultacja chirurga naczyniowego z EKG i USG Doppler tętnic 1 kończyny
– konsultacja chirurga naczyniowego z EKG i USG Doppler żył 2 kończyn
– konsultacja chirurga naczyniowego z EKG i USG Doppler tętnic 2 kończyn
– tylko USG Doppler tętnic 2 kończyn
– tylko USG Doppler żył 2 kończyn

HIPERTENSJOLOGIA – NADCIŚNIENIE TĘTNICZE:
– dr Robert Pitucha, konsultacja hipertensjologa (specjalisty nadciśnienia tętniczego) z EKG
– dr Robert Pitucha, konsultacja hipertensjologa (specjalisty nadciśnienia tętniczego) z EKG i 24-godz. Holterem EKG w cenie

DIABETOLOGIA:
– konsultacja diabetologa

NEUROLOGIA:
– konsultacja neurologa
– USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych
– konsultacja neurologa + USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych

Zakochaj się w Elkardii

Poznaj szczegóły akcji promocyjnej!