Lekarze Specjaliści Lublin

Lekarze specjaliści z wieloletnim doświadczeniem klinicznym

Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem

Kardiologia Dziecięca

Poradnia Kardiologii Dziecięcej w Lublinie

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób serca i układu krążenia u dzieci i młodzieży, m.in.: nabyte i wrodzone wady serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, zasłabnięcia, utraty przytomności.

Poradnia wyposażona jest w nowoczesny, certyfikowany sprzęt diagnostyczny. Wykonujemy wszystkie badania na miejscu: badania laboratoryjne, badanie EKG, symultaniczny pomiar ciśnienia tętniczego krwi, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa.

o

dr n. med. Barbara Połecka, pediatra, kardiolog dzieciecy

Kardiolog Dzieciecy w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne

o

dr n. med. Ewa Stążka-Gregosiewicz, pediatra, kardiolog dzieciecy

Kardiolog Dzieciecy w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne

o

dr n. med. Renata Jawniak, pediatra, kardiolog dzieciecy

Kardiolog Dzieciecy w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne

o

dr n. med. Rafał Dmowski, pediatra, kardiolog dzieciecy

Kardiolog Dzieciecy w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne

Kardiologia Dorośli

Poradnia Kardiologii w Lublinie

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób serca i układu krążenia u dorosłych, m.in.: choroba niedokrwienna serca, zawał serca, niewydolność krążenia, kardiomiopatie, nabyte i wrodzone wady serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, zasłabnięcia, utraty przytomności, ablacja, badanie elektrofizjologiczne, koronarografia, stenty, kontrola stymulatora serca, kontrola kardiowertera-defibrylatora

Poradnia wyposażona jest w nowoczesny, certyfikowany sprzęt diagnostyczny. Wykonujemy wszystkie badania na miejscu: badania laboratoryjne, badanie EKG, symultaniczny pomiar ciśnienia tętniczego krwi, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa.

 

o

dr n. med. Maciej Wójcik, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne, badanie elektrofizjologiczne, ablacja zaburzeń rytmu serca

 

o

dr hab. n. med. Andrzej Rubaj, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne, kontrola stymulatora serca, kontrola kardiowertera-defibrylatora serca

 

o

dr n. med. Beata Tatałaj-Pastuszak, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne

 

o

dr n. med. Marcin Skórski, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne

 

o

dr n. med. Marek Modrzewski, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne, kontrola stymulatora serca, kontrola kardiowertera-defibrylatora serca

 

o

dr n. med. Marcin Dziduszko, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne, kontrola stymulatora serca, kontrola kardiowertera-defibrylatora serca

 

o

dr n. med. Tomasz Sodolski, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne, kontrola stymulatora serca, kontrola kardiowertera-defibrylatora serca

 

o

dr n. med. Dariusz Dunia, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne

 

o

dr n. med. Robert Błaszczyk, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne, kontrola stymulatora serca, kontrola kardiowertera-defibrylatora serca

 

o

dr n. med. Anna Wysocka, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne

 

o

dr n. med. Anna Jaroszyńska, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne, kontrola stymulatora serca, kontrola kardiowertera-defibrylatora serca

 

o

dr n. med. Andrzej Madejczyk, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne, koronarografia, angioplastyka wieńcowa, stenty

 

o

dr n. med. Michał Tomaszewski, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne, koronarografia, angioplastyka wieńcowa, stenty

 

o

dr n. med. Andrzej Wilkołaski, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne,

 

o

dr n. med. Radosław Zarczuk, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne, kontrola stymulatora serca, kontrola kardiowertera-defibrylatora serca

 

o

dr n. med. Łukasz Wiśniowski, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne,

 

o

lek med. Andrzej Sochaj, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne, kontrola stymulatora serca

 

o

lek med. Agnieszka Wojtkowska, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne

o

dr n. med. Karolina Samolej-Parcheta, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne,

 

o

dr n. med. Piotr Parcheta, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne,

 

o

dr n. med. Krzysztof Chara, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne,

 

o

lek med. Rafał Lenart, kardiolog

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne,

 

o

lek med. Elżbieta Dobrzańska, kardiolog w trakcie specjalizacji

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne,

 

o

lek med. Piotr Aljabali, kardiolog w trakcie specjalizacji

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne

 

o

lek med. Elżbieta Rychta, kardiolog w trakcie specjalizacji

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne

 

o

lek. med. Krzysztof Stążka, kardiolog w trakcie specjalizacji

Kardiolog w Lublinie: konsultacje, echo serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne

 

Kardiochirurgia

Poradnia Kardiochirurgiczna w Lublinie

Kwalifikacja do operacji serca i aorty, ocena pooperacyjna

 

 

o

prof. dr hab. n. med. Janusz Stążka, kardiochirurg

Kardiochirurg w Lublinie: konsultacje profesorskie, badania diagnostyczne i laboratoryjne na miejscu

Hipertensjologia

Poradnia Hipertensjologiczna (Nadciśnienia Tętniczego) w Lublinie

Kompleksowa diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, w tym opornego.

o

lek. med. Robert Pitucha, hipertensjolog

Hipertensjolog, specjalista nadciśnienia tętniczego, w Lublinie: konsultacje, badanie EKG, symultaniczny pomiar ciśnienia tętniczego na obu ramionach, Holter ciśnieniowy, badania laboratoryjne

o

dr n. med. Robert Błaszczyk, kardiolog, hipertensjolog (w trakcie specjalizacji)

Hipertensjolog, specjalista nadciśnienia tętniczego, w Lublinie: konsultacje, badanie EKG, symultaniczny pomiar ciśnienia tętniczego na obu ramionach, Holter ciśnieniowy, badania laboratoryjne

g

Chirurgia Naczyniowa

Poradnia Chirurgii Naczyniowej w Lublinie

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób żył i tętnic, więcej>

o

dr n. med. Janusz Rybak, chirurg naczyniowy

Chirurg Naczyniowy w Lublinie: konsultacje, badanie EKG, USG Doppler tętnic i żył, piankowa obliteracja żylaków, badania laboratoryjne, więcej>

Neurologia

Poradnia Chirurgii Naczyniowej w Lublinie

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób żył i tętnic.

 

o

dr n. med. Jacek Jaworski, neurolog

Neurolog w Lublinie: konsultacje neurologiczne, USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych, badania laboratoryjne

 

 

Pulmonologia

Poradnia Pulmonologiczna w Lublinie. Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób płuc.

Poradnia wyposażona jest w nowoczesny, certyfikowany sprzęt diagnostyczny. Wykonujemy wszystkie badania na miejscu, m.in.: badania laboratoryjne,spirometria, próba wysiłkowa z oceną saturacji, Holter RR i EKG z oceną saturacji – wstępna diagnostyka bezdechu sennego.

o

dr n. med. Marek Michnar, pulmonolog

Pulmonolog w Lublinie: konsultacje pulmonologa, badania laboratoryjne, spirometria, próba wysiłkowa z oceną saturacji, Holter RR i EKG z oceną saturacji – wstępna diagnostyka bezdechu sennego.

Diabetologia i Endokrynologia

Poradnia Diabetologiczna i Endokrynologiczna w Lublinie. Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób płuc.

Poradnia wyposażona jest w nowoczesny, certyfikowany sprzęt diagnostyczny. Wykonujemy wszystkie badania laboratoryjne na miejscu.

o

dr n. med. Mariusz Kowalczyk, diabetolog, endokrynologia

Diabetolog, asystent Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, SPSK Nr 4. Poradnia Diabetologiczna i Endokrynologiczna w Lublinie: konsultacje, badania laboratoryjne.

o

dr n. med. Katarzyna Dziduszko, diabetolog, endokrynologia

Diabetolog, Endokrynolog w trakcie specjalizacji, Asystentka Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, SPSK Nr 4. Poradnia Diabetologiczna i Endokrynologiczna w Lublinie: konsultacje, badania laboratoryjne.

Laryngologia

Poradnia Laryngologiczna w Lublinie. Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób uszu, nosa i gardła.

Poradnia wyposażona jest w nowoczesny, certyfikowany sprzęt diagnostyczny. Wykonujemy wszystkie badania na miejscu.

o

dr n. med. Marianna Nowakowska, laryngolog

Laryngolog w Lublinie: konsultacje, drobne zabiegi, badania laboratoryjne.

 

 

Radiologia, USG

Poradnia Radiologiczna i USG w Lublinie. Kompleksowa diagnostyka obrazowa USG.

Poradnia wyposażona jest w nowoczesny, certyfikowany sprzęt diagnostyczny. Wykonujemy wszystkie badania USG na miejscu, więcej>

o

dr n. med. Katarzyna Zbańska-Klonowska, radiolog

Radiolog, specjalista diagnostyki obrazowej, w Lublinie: konsultacje, badanie USG: tarczycy, piersi, jamy brzusznej, ślinianek, węzłów chłonnych, opłucnej, jąder, więcej>

T

Stomatologia Plus!

Poradnia Stomatologiczna w Lublinie, dla dzieci, dorosłych oraz dla pacjentów kardiologicznych w obstawie kardiologa

Poradnia wyposażona jest w nowoczesny, certyfikowany sprzęt diagnostyczny. Wykonujemy wszystkie badania i zabiegi na na miejscu, więcej>

o

lek. stom. Elżbieta Wójcik

Stomatolog Lublin: stomatologia dziecięca, stomatologia ogólna, endodoncja, chirurgia stomatologiczna, protetyka, radiowizjografia – rtg zębów, więcej>

T

Profesjonalna Dietetyka

Profesjonalna Poradnia Dietetyczna w Lublinie, dla dzieci i  dorosłych.

Poradnia wyposażona jest w nowoczesny, certyfikowany sprzęt diagnostyczny, w tym stację pomiarową SECA, profesjonalny analizator składu ciała, więcej>

o

mgr Ewa Brodacz

Dietetyk Lublin: profesjonalne programy żywieniowe opracowywane indywidualnie pod pacjenta, ciągłe monitorowanie pod kontrolą analizatora składu ciała, bez „cudownych diet”, bez leków, bez suplementów,  bez uczucia głodu, bez efektu „jojo”,  więcej>

 

Lekarze Specjaliści: Masz Pytanie? Napisz do nas! Zadzwoń: (81) 5657075

11 + 4 =